KONTROLLDet vil innen kort tid foreligge en ny kontrollveiledning for sprinkleranlegg. Hensikten er at eier skal kunne se hva som er kontrollert og at kontrollene skal gi et mer likt resultat, uavhengig av hvem som har utført kontrollen.

Finn ut mer


Trenger du mer informasjon?

Trenger du mer informasjon?

Kontroll – 2

Sosiale medier