FAGOMRÅDER


Det er mange forskjellige fagområder som til sammen skal ivareta brannsikkerheten i et bygg. Hvert har sin funksjon som skal ivaretas ved prosjektering og utførelse, og systemer krever også ettersyn, vedlikehold og kontroll. Hvilken funksjon skal oppnås og i forhold til hvilke regler?

Vi ønsker å gi deg et overblikk og en oppdatering over hva som skjer i fagmiljøene.

Trenger du mer informasjon?

Trenger du mer informasjon?

bg image

Fagområder – 2

Sprinkler

Sertifisering av sprinklerfirmaer skjer iht. FG 910:2. Inntil DIBK har endret godkjenningskoder er dette den eneste måten for å se formelle sprinklerkompetanse.

 

Finn ut mer

bg image

Fagområder – 3Vanntåke

Vanntåke er i motsetning til sprinkler ikke basert på et felles regelverk, men den enkelte produsent sitt system og design kriterier. Hvor stort areal kan en dyse dekke? Hvilket trykk skal det være i dysen? Hvor mange dyser skal kunne løse ut samtidig?

La oss hjelpe deg


bg image

Fagområder – 4

Skum

Skum benyttes der vann alene ikke greier å kontrollere brannen. Den mest vanlige situasjonen er der det er væsker som kan legge seg oppe på vannet og brenne videre.

 

Les mer

bg image

Fagområder – 5Brannalarm

Brannalarm skal ivareta alle, dette inkluderer blinde og døve personer, og det er da spesielle krav for å oppnå dette.

 

Finn ut mer


bg image

Fagområder – 6

Brannskiller

Brannskiller bygges ofte basert på arkitektens tegninger. Disse inneholder ikke montasjeanvisninger som sikrer den nødvendige funksjon. Føres gips helt til tak? Fuges det?

 

La oss veilede

bg image

Fagområder – 7Nød og ledelys

Nød og ledelys skal bidra til at alle finner nærmeste rømningsvei og kommer seg trygt ut av bygget.

 

Les mer


bg image

Fagområder – 8


Branntegninger og orienteringsplaner

Orienteringsplaner plasseres ved brannalarmsentralen slik at brannvesenet kan løse sin oppgave på en god og effektiv måte. Men hvem kvalitetssikrer at de inneholder alt det nødvendige innhold når bygget tas i bruk?

La oss hjelpebg image

Fagområder – 9Manuelt slukkeutstyr

Manuelt slukkeutstyr skal være tilgjengelig for å kunne slukke en brann i den viktige tidligfasen.

 

Finn ut mer