FAGLIG PÅFYLL

Det er en utvikling for å gi bedre og dokumentert brannsikkerhet som vil bli ytterligere forsterket i tiden fremover. Forsikring, myndigheter, byggherrer og driftspersonell forventer i større grad at det som utføres er forskriftsmessig, dokumentert og kontrollert samt at aktørene har den nødvendige kompetanse i forhold til det de utfører. Dette gjelder Ikke bare i forbindelse med byggeprosjektet men i hele byggets levetid. Her kan du lese hva som gjelder nå og vil gjelde fremover, samlet på et sted.

Trenger du mer informasjon?

Trenger du mer informasjon?

Nyheter / Presse

Følg med på vårt newsroom for alle siste nyheter og oppdateringer fra Dokumentert AS.

Les nyheter

Artikler og rapporter

Les gjennom en rekke av fagdokumenter og artikler. Her kan du finne både gode og dårlige eksempler og mye informasjon til hvorfor akuratt dokumentasjon er det viktige å ha.

Se artikler

Myndigheter

Kommunal og moderniseringsdepartementet og DIBK har bekreftet overfor Dokumentert AS at slokkeanlegg og brannalarm skal skilles ut i forhold til sentral godkjennelse. Dette på grunn av at det er behov for spesiell kompetanse og at disse anleggene er kritiske i forhold til brann.

Les mer

Forsikring

Forsikringsselskapene er opptatt av å tjene penger som andre selskaper. De har i tillegg mange vilkår som gjelder for de forsikringer som tegnes. Disse kommer frem når skaden er skjedd og det skal avdekkes om alle forutsetninger for dekning er tilstede.

Finn ut mer

Regler

Forskrift om brannforebyggende tiltak vedtas snart i ny utgave. Den vil skjerpe kravene for eier og hva de skal ha oversikt og kontroll over.

Les mer om regeler

Driftspersonell

Krev opplæring og riktige driftsinstruksjoner som stemmer med anlegget slik det er bygget. Be kontrollør om å kvalitetssikre at de er riktig og inneholder all nødvendig informasjon. Veldig mange driftsinstruksjoner er generelle og ikke tilpasset det konkrete bygg.

Les mer

Annet

Her vil du finne informasjon som ikke hører naturlig inn under andre punkter.

Les mer

Presentasjoner

Her kan du laste ned og lese alle presentasjoner.

Se presentasjoner