UAVHENGIG KONTROLL


Uavhengig kontroll engasjeres fordi eier vil kvalitetssikre at arbeidet som utføres og dokumentasjonen som overleveres er uten feil/avvik og forskriftsmessig. Dette er mye som ikke kan kontrolleres når bygget er ferdig. Entreprenørene kan enklere og billigere rette opp feil som oppdages underveis i prosjektet.

Les mer


Trenger du mer informasjon?

Trenger du mer informasjon?

Vi utfører kontroll for

Vi utfører uavhengig kontroll for blant annet følgende bedrifter:

amfi
Olavthon
fornebu2
ØvreEiker
bravida-01

 

Beskrivelser

Eier kan bidra til en god prosess ved at beskrivelsene er så riktige og konkrete som mulig. Dokumentert AS kan kvalitetssikre at beskrivelsene inneholder den nødvendige informasjon, slik at det er klart for entreprenørene hva som forventes og hva som skal være inkludert under og etter byggeprosessen.


Prosjektering

Ansvarlig prosjekterende for det aktuelle arbeidet har ansvaret for at et kvalitetssikret produksjonsgrunnlag foreligger

-Hilde Grevskott Larsen, Seniorarkitekt Direktoratet for byggkvalitet

Finn ut mer

Fravik

Hvis det i forbindelse med prosjektering eller utførelse vurderes å ikke følge punkter i regelverket, skal dette behandles som fravik.

Les mer om fravik

Utførelse

Ansvarlig utførende har plikt til å sjekke at det foreligger tilstrekkelig produksjonsgrunnlag for det han skal gjøre før det aktuelle arbeidet igangsettes. Hvis det er mangelfullt, må det meldes ansvarlig søker.

-Hilde Grevskott Larsen, Seniorarkitekt Direktoratet for byggkvalitet

Les mer

Dokumentasjon

Sørg for å ha de riktige dokumentene

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Dokumentasjon som skal vise at anlegget er i tråd med regelverk, forskrifter og beskrivelse. Denne delen er ofte mangelfull og noe som påfører eier kostnader i ettertid for å utarbeide denne.

ESS

ESS

ESS rapporten danner grunnlaget for fremtidige kontroller og skal inneholde de sentrale tekniske data for anlegget. Når uavhengig kontroll har fulgt prosjektet vil anlegget normalt være i tråd med regelverket, uten avvik og få karakter 10.

FDV

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold skal vise hvordan anlegget skal følges opp i ettertid slik at det vil fungere som forutsatt i årene som kommer.
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Brannstrategi

Brannstrategien med tilhørende branntegninger er det overordnede og styrende dokument for brannsikkerheten i et bygg. Den skal definere og ivareta alle forhold slik at det blir et forskriftsmessig og tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Dette gir grunnlaget for detaljprosjekteringen som skal ivareta alle disse funksjoner og krav.

Les mer

ITB

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
NS 3935:2011.

Les mer om ITB

Kjøp og salg av eiendom

Når brann får større oppmerksomhet hos forsikring, brannvesen og eiere, vil også de forskjellige anlegg og tilhørende dokumentasjon bli kontrollert grundigere enn tidligere. Eier har ansvar for å ha kontroll på de forskjellige anlegg, at de fungerer som forutsatt i forhold til dagens bruk og at dette er dokumentert.

Når en eier selger et bygg kan det forventes at ny eier vil oppdage om dette ikke er forskriftsmessig og i orden. Hvis det oppdages forhold må selger forvente at det kommer et krav fra kjøper.

Det er nå minst en sak i rettsapparatet fordi det i ettertid ble avdekket at forholdene ikke var i orden, og ny eier ble påført kostnader på flere millioner.

Presentasjoner

Her kan du laste ned og lese alle presentasjoner.

Se presentasjoner