Utførelse

Det er en forutsetning at de

Det er en forutsetning at de firmaer som monterer et sprinkleranlegg har et styringssystem som sikrer at det blir et forskriftsmessig anlegg. Det innebærer at de har kompetanse til å avdekke når det oppstår avvik.

 

I Tyskland er det et krav at sertifiserte firmaer minimum har 40% egne fast ansatte til å utføre montasjen. Det er den eneste troverdige måten i forhold til at bedriftens styringssystem skal kunne bli fulgt og er kjent for de som monterer.

Totalentreprenører som engasjerer underentreprenører uten fungerende styringssystem har erfart at dette påvirker fremdriften på bygget og viser at det er behov for mer fokus på kompetanse og styringsystem neste gang underentreprenører skal kontraheres. For stort fokus på laveste pris kan bli en kostbar erfaring i fremtiden.

Myndighetene og bransjen ønsker arbeidslivskriminalitet til livs og at det skal være en konkuransedyktig bransje med kompetente bedrifter. Noen totalentreprenører har begynt å kontraktsfeste hvor mange ledd med underentreprenører som tillates og dette er et skritt i riktig retning. Kontraktsfestet hvor stor del av arbeidet som skal utføres med egne ansatte vil også klargjøre hva de egentlig kjøper og hvem som skal utføre.