ITB koordinator

Dokumentert AS vil ikke være

Dokumentert AS vil ikke være ITB ansvarlig. Hensikten er å vise at denne standard tar opp flere av de samme forhold som den uavhengige kontrollen skal ivareta. Dokumentert AS samarbeider med firmaer som kan ivareta ITB rollen, slik at det blir en helhet.

Et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og senere drift av bygget. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) er et godt verktøy for å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.

NS 3935:2011 etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). Standarden beskriver også roller og prosesser for å etablere ITB.

NS 3935:2011 sikrer forpliktende samspill og koordinering mellom de ulike aktørene. Omfanget av integrasjonen vil variere fra enkel bygningsautomatisering, som for eksempel behovsstyrt belysning til løsninger som omfatter alle tekniske installasjoner i bygget. Det er viktig å merke seg at ved riktig sammenkobling av tekniske anlegg kan bygget enklere kunne benyttes av alle. Det er på denne bakgrunn at standarden er utarbeidet, for å danne et felles grunnlag for relevante fag og entrepriser.

Standarden har vært igjennom en omfattende revisjon siden første versjon kom i 2005.

ITB - Forside
ITB - Innhold


For mer informasjon kan du lese resten på Standard.no sine nettsider.