Hva er uavhengig kontroll?

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har utarbeidet en

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har utarbeidet en veiledning om uavhengig kontroll. DSB setter også krav til brannsikkerhet.

 

 

Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er underlagt obligatorisk kontroll. For prosjektering skal kontrollen omfatte Brannsikkerhetsstrategi/konsept og dokumentasjon av KS. Brannsikkerhet er det eneste kontrollområde der det ikke er obligatorisk kontroll av utførelse.

Det innebærer at det er opp til eier å beslutte om det skal utføres og om det er for noen eller alle områder innen brannsikkerhet. Denne kontrollen skal ikke gi noe merarbeid for foretakene som prosjekterer og utfører. De skal levere samme forskriftsmessige løsninger ved hjelp av foretakets KS system enten de blir kontrollert eller ikke.

Begrunnelsen for å ikke innføre obligatorisk kontroll i større utstrekning, var mangel på kontrollforetak, og ikke at det ikke var behov for dette.

Alle de fagområder Dokumentert AS arbeider innenfor påvirker brannsikkerheten i bygget og områder der eier er ansvarlig. Ansvarlig for at det er forskriftsmessig, fungerer i tråd med bruken i bygget og at dette er dokumentert. Dette for å sikre at eier oppfyller de krav som gjelder i Forebyggendeforskriften, etter at bygget er tatt i bruk uten at eier må gjøre noe eller påføres kostnader.