Fravik

.subtitle-text{display:none;}

Sprinkleranlegg prosjekteres i

Sprinkleranlegg prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser og ikke analyse.
Sprinklerreglene definerer de preaksepterte ytelser og skal følges i sin helhet.

Hvis det i forbindelse med prosjektering eller utførelse vurderes å ikke følge punkter i regelverket skal dette behandles som fravik. Dette fremlegges for byggherre (byggherre sin representant) med en faglig begrunnelse som underbygger at dette ikke påvirker anleggets funksjon eller byggets sikkerhetsnivå.

På denne måten vil det ikke være avvik ved sprinkleranlegget eller dokumentasjonen når bygget tas i bruk.

Byggherre må ha kompetente personer som kan behandle fraviks anmodninger fra entreprenørene. Er det engasjert en uavhengig kontrollør vil dette være en naturlig del av det arbeidet som utføres.