Brannstrategi

Brannstrategien (konseptet) er underlagt obligatorisk uavhengig

Brannstrategien (konseptet) er underlagt obligatorisk uavhengig kontroll. Dette skjer før prosjektering starter i prosjektet. Det er ikke obligatorisk kontroll av prosjektering og utførelse som skal ivareta alle krav i brannstrategien. Enkelte kommuner krever dette, og alle kommuner har en mulighet til å kreve det som en del av byggesaken.

Det vil i brannstrategien defineres hvilke krav som stilles til bl.a. sprinkler (og evt andre slukkeanlegg), brannalarm, nød og ledelys, brannskiller og manuelt slukkeutstyr. Dette er på et overordnet nivå og ansvaret for at det blir forskriftsmessige løsninger ligger hos de som prosjekterer og utfører.

Eier er ansvarlig for at brannsikkerheten når bygget er tatt i bruk. Når det ikke utføres kontroll av prosjektering, utførelse dokumentasjon eller fdv er det en stor sannsynlighet for at eier overtar et bygg med feil og mangler i forhold til brannsikkerheten.

DIBK eller DSB har bekreftet at entreprenørene ikke holdes ansvarlig for egne feil og mangler ved en brann, samt konsekvensen av disse. Myndighetene forholder seg til eier. Hvordan vil en eier kunne bevise sin uskyld når det er mangelfull dokumentasjon og brannen har ødelagt bygget?

Eiere engasjerer derfor uavhengig kontroll, slik at de får et bygg med brannsikkerhet og tilhørende dokumentasjon, i tråd med brannstrategien og kontrakten.