Rapporter

ESS er en FG database som

ESS er en FG database som er tilgjengelig for forsikringsselskaper, brannvesen og FG godkjente firmaer. Denne databasen inneholder i dag sprinkler men det er planer om å utvide til brannalarm og kanskje også andre anlegg. Rapportene registreres på g.nr og b.nr.

ESS

Disse rapportene inneholder alle avvik ved anleggene. Når brannvesenet kommer på tilsyn blir eier bedt om å fremlegge en handlingsplan for å lukke disse avvikene. Dette er nå presisert i §8 b i den kommende forbyggendeforskriften, nevnt over.

For andre installasjoner og forhold som skal kontrolleres, vil disse rapportene kun bli oppbevart hos eier.

En av utfordringene er at det i mange sammenhenger er den samme rapporten som går igjen år etter år. Om det er manglende interesse, kunnskap eller andre årsaker er usikkert. Hvis eier får hjelp til å komme videre vil det trolig ha en positiv effekt. Handlingsplan forklares nærmere i neste punkt.