Lukking av avvik

Hvem kan lukke avvik og hvem

Hvem kan lukke avvik og hvem kan bestemme hvordan avvik kan lukkes?

Dette er et spørsmål om hvor kompliserte avvikene, men uansett er det behov for kompetanse. Er det behov for prosjektering må noen med prosjekteringskompetanse prosjektere en riktig løsning. Dette fordi det skal foreligge dokumentasjon på den nye løsningen.

I noen sammenhenger kan avvik lukkes med dokumentasjon og tekniske vurderinger. Dette krever også prosjekteringskompetanse. Det enkelte avvik må vurderes individuelt og derfor er det ikke mulig å si noe generelt om dette.