Handlingsplan

Dokumentert AS utarbeider en handlingsplan som

Dokumentert AS utarbeider en handlingsplan som en del av kontrollen, når eier ønsker dette.

Fordelen for eier at det blir foretatt en prioritering for de forskjellige avvik slik at de utføres i tråd med alvorlighet og hva som praktisk kan utføres samtidig.

Enda viktigere er det at ansvar plasseres der det hører hjemme. Når kontrollen utføres i løpet av garantiperioden blir entreprenører holdt ansvarlig for de forhold som de har ansvaret for. På den måten blir ikke eier påført større kostnader enn det de skal ha.

Hva andre kontrollfirmaer tilbyr i forhold til dette kjenner ikke vi til og skal ikke uttale oss om.

Utarbeidelse av handlingsplan er i dag ikke en del av FG sin kontrollordning.