Vanntåke

Vanntåke er i motsetning til

Vanntåke er i motsetning til sprinkler ikke basert på et felles regelverk, men den enkelte produsent sitt system og design kriterier. Hvor stort areal kan en dyse dekke? Hvilket trykk skal det være i dysen? Hvor mange dyser skal kunne løse ut samtidig? 

Det innebærer at hele systemet må være testet og godkjent for den bruk det skal benyttes i. Dette er et forhold som det jukses med og som ikke ivaretas om ikke eier passer på. For å klargjøre og rydde opp i alle de utsagn og påstander som er rundt vanntåke kom vedlagte artikkel på trykk i fagpressen.

Eiere som vurderer eller skal installere et vanntåkeanlegg bør kontakte oss. Da skal du få svar på spørsmål som berører prosjektet og veien videre. Husk at det er eier som har ansvaret for at anlegget har den nødvendige funksjon ved en brann og kan dokumentere dette. Hvis dette ikke blir kvalitetssikret at er en del av kontrakten, sitter eier med et kostbart problem i ettertid. Det er vanntåkesystemer som er installert og fortsatt selges som ikke kan dokumenteres å ha den nødvendige funksjon i forhold til der det installeres. Vi har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å vurdere prosjektering, utførelse og dokumentasjon av vanntåkeanlegg.

Du kan også om ønskelig finne mer informasjon om vanntåke i artikkelen skrevet i Brann og Sikkerhet. Den kan lastes ned her.

 

SP og Magnus Arvidsson har utgitt en utfyllende rapport om vanntåke. Les hva han har skrevet om test av vanntåkesystemer. Den kan lastes ned i sin helhet av de som ønsker ytterligere informasjon om vanntåke. Trykk her for å laste den ned.