Sprinkler

Det er i hovedsak NS 12845
Det er i hovedsak NS 12845 som benyttes ved prosjektering av sprinkleranlegg i næringsbygg.

NFPA 13 og FM kan også benyttes under forutsetning av at de som prosjekterer og monterer er kjent med regelverkene. Sertifisering av sprinklerfirmaer skjer iht. FG 910:2. Inntil Dibk har endret godkjenningskoder er dette den eneste måten for å se formelle sprinklerkompetanse.

Det er 3 punkter i disse regler som markedet bør kjenne til. De gjelder for alle prosjekter der FG sertifiserte firmaer er involvert.

ESS

Prosjektering av automatiske slokkesystemer

Sertifisert personell for prosjektering må enten utføre prosjekteringen selv eller utføre sidemannskontroll av prosjekteringen. Dette må være dokumentert. Sertifisert personell er ansvarlig for prosjekteringen og skal signere dokumentene. Alle prosjekterte automatiske slukkesystemer skal registreres i databasen ESS uten ubegrunnet opphold.

 

Utførelse av automatiske slukkesystemer

Sertifisert personell for utførelse kan monterer eller lede monteringen av automatiske slokkesystemer og signere relevante kontrolldokumenter. Ikke sertifisert personell kan kun montere automatiske slokkesystemer under ledelse av sertifisert personell på anleggsstedet.

 

Kontroll av automatiske slokkesystemer

Kontroll skal kun utføres av sertifisert personell. Personell under opplæring skal være under ledelse av sertifisert personell. 1. gangs kontroll skal være uavhengig kontroll. Kontrollen skal være registrert i databasen ESS. Når eier ikke vil registrere objektet i databasen ESS, skal det dokumenteres skriftlig av eier. 


 

Dette viser at forsikring forventer at det utføres uavhengig kontroll av alle nye sprinkleranlegg. Uavhengig kontroll kan ikke utføres av de firmaer som utfører prosjektering eller utførelse.

Vi har sertifisering, kunnskap og kompetanse til å utføre uavhengig kontroll av både prosjektering og utførelse. Enten det skjer som del av byggesak, når alt er ferdig eller av eksisterende anlegg.