Skum

Skum benyttes der vann alene ikke

Skum benyttes der vann alene ikke greier å kontrollere brannen. Den mest vanlige situasjonen er der det er væsker som kan legge seg oppe på vannet og brenne videre. Ved å bruke skum i vannet vil overflatespenningen bli brutt. Overflatespenningen er den som gjør at en mygg kan gå på vannet.

Da blander væsken seg med vannet samtidig med at det dannes et skumlag på vannet.

Dette kalles tungtskum og kan skje ved at det tilsettes skumkonsentrat i et sprinkleranlegg. Da skjer dette lokalt der hvor det brenner og fortsatt mulighet for slukkeinnsats for brannvesen.

Lettskum er den andre muligheten og da fylles hele rommet med skum på samme måte som skumbobler i et badekar. Ulempen med denne løsningen er at brannvesenet ikke har mulighet til å bistå i slukkearbeidet fordi det ikke er noen sikt i rommet.

Skumanlegg blir ofte installert i industribygg og blir ikke kontrollert på samme måte som sprinkleranlegg. Miljøskader, negativ oppmerksomhet og konsekvenser hvis slike anlegg ikke fungerer som forutsatt burde få eiere til sikre at alt er forskriftsmessig med tilhørende dokumentasjon.

Vi har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å vurdere prosjektering, utførelse og dokumentasjon av skumanlegg.