Nød- og ledelys

«Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt

«Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende»

-Veiledning om tekniske krav til byggverk (VTEK 10)

 

Ett ledesystem kan bestå av forskjellige innretninger men i all hovedsak vil dette være markeringslys (armatur med grønn symbolplate løpende mann og pilretning) og ledelys en helt normal lysarmatur plassert i tak som er normalt mørk men vil tenne når spenningen til normalbelysningen i området blir borte. Type anlegg som blir benyttet er  forskjellig og vi har i all hovedsak følgende typer:

1. Standard armaturer: Batteriarmaturer uten noen form for testfunksjoner.

2. Autotest armaturer: Batteriarmaturer med innebygget testfunksjon og med fargede lysdioder som forteller om armaturens status.

3. Desentralisert adresserbart anlegg: Batteriarmaturer med sentralisert overvåkning via en BUS kabel eller trådløs overvåking.

4. Sentralisert adresserbart anlegg: Dette er armaturer uten batteri men med en egen adressebrikke som kommuniserer med en sentral, og blir spenningsforsynt via batterier i sentral og lokal lyskurs blir overvåket via spenningsvakter.

Det er i dag krav til ledesystem i alle bygg plassert i risikoklasse 5 og 6, MEN det er også ett krav i bygninger i lavere risikoklasser der det er ansatte ref. Arbeidsplassforskriften §2-13.

Dagens standarder som benyttes og er ansett som preaksepterte løsninger er NEK-EN 50172 – NS-EN 1838:2013 og NS-3926. Hvorav de to førstnevnte omhandler nødlys som ledesystem. NS 3926 er en særnorsk standard og omhandler i all hovedsak lavtsittende etterlysende systemer, dette er produkter som er lite egnet bygninger alene men er i gitte tilfeller ett godt supplement til nødlys der forholdene måtte kreve dette. Ett etterlysende ledesystem vil ikke alene kunne oppfylle kravene om god belysning i rømningsvei som er førende i teknisk forskrift med veiledninger.

 

Ett ledesystem skal ivareta personsikkerheten i tilfelle svikt i den ordinære belysningen. Det er pr. I dag ingen sertifiseringsordning innen for faget men dette jobbes det med å etablere. Ledesystem har krav til kontroll minst en gang årlig ihht. FOBTOT § 2-4.