Branntegninger og orienteringsplaner

Informasjon om alle de forhold som

Informasjon om alle de forhold som er tatt opp i punktene over skal fremgå av branntegningene.

Disse tegningene skal vise hvordan mye av det som fremgår av brannstrategien er ivaretatt. Branntegningene benyttes av brannvesenet ved tilsyn.

Orienteringsplaner plasseres ved brannalarmsentralen slik at brannvesenet kan løse sin oppgave på en god og effektiv måte. Hvem kvalitetssikrer at de inneholder alt det nødvendige innhold når bygget tas i bruk? Dette er en naturlig del av kontrollen når den uavhengige kontrollen følger byggeprosjektet og kontrollerer bl.a brannskiller.