Brannskiller

Brannskiller er veldig vanskelig å kontrollere p

Brannskiller er veldig vanskelig å kontrollere på en fullgod måte når et bygg er ferdig. Dette fordi veldig mye av det som utgjør brannskiller ikke er synlig. Det er i dag ikke vanlig at det utføres uavhengig kontroll av brannskiller mens de bygges.

  • Brannskiller bygges ofte basert på arkitektens tegninger. Disse inneholder ikke montasjeanvisninger som sikrer den nødvendige funksjon. Føres gips helt til tak? Fuges det?
  • Gjennomføringer gjennom brannskiller, blir de prosjektert slik at godkjent branntetting kan utføres i ettertid? Hvem sikrer at dette blir ivaretatt eller tettes det uansett?
  • Branndører har montasjeanvisninger som angir innfesting og maks lysåpning som kan fuges/tettes. Blir dette kontrollert og ivaretatt eller fuges/tettes åpningen uansett?
  • Hulldekker må tettes i kanalene før installasjonene føres gjennom da det ikke er mulig å oppnå riktig tetting i ettertid. Ivaretas dette eller tettes det bare i overkant og underside?
  • Hvilken kontroll og dokumentasjon foreligger for punktene over?

Eier overtar ansvaret for at alle disse forhold er forskriftsmessig og fungerer som forutsatt, selv de som er skjult. Vi bygger opp den nødvendige kunnskap og kompetanse til å vurdere utførelse og dokumentasjon av brannskiller.