Brannalarm

Brannalarm skal inn i de fleste

Brannalarm skal inn i de fleste bygg i Norge i dag (risikoklasse 2-6) og anleggets hovedoppgave er å detektere røyk/ varme og andre uforutsette hendelser. Brannalarmen har fra tidenes morgen frem til dag utviklet seg dramatisk fra å kun varsle om brann til i dag hvor brannalarmen styrer og overvåker de fleste brannstyringene i ett brannobjekt.

Brannalarmen består av mange enheter med forskjellige funksjoner men ett minimum er: Sentralapparat, detektorer og alarmorganer.

Ett brannalarmanlegg må prosjekteres, installeres og kontrolleres av kvalifisert personell som i dag er FG-750 Automatiske Brannalarm Anlegg. For å kunne gjøre gode kontroller må man inneha kunnskap om den jungelen av regelverk som gjelder for brannalarm i dag med ulike byggeregler basert på byggets tekniske alder og bruk samt alle standarder med revideringer opp gjennom tiden. Det som kjennetegner ett godt brannalarmanlegg er ett anlegg som er prosjektert installert og kontrollert i ett samspill med brukeren samt en god ROS (risiko og sårbarhet) analyse.

Teknologien har kommet langt og det er pr. I dag mange deteksjonsprinsipper som utgjør ett godt og stabilt anlegg.

En evig diskusjon i ett brannobjekt er grensesnittet mellom safety og security, hvor brannalarmen skal ha ut folk og sørge for trygg tilbakerømning mens security ikke vil ha den løsningen, det er derfor viktig at dette blir medtatt tidlig i ett prosjekt.

Dagen standard gjeldende for brannalarm er NS-3960.

Brannalarmanlegg har krav til kontroll minst en gang årlig ihht. FOBTOT § 2-4.