Myndigheter

Kommunal og moderniseringsdepartementet og DIBK har bekreftet

DIBK logo
Kommunal og moderniseringsdepartementet og DIBK har bekreftet overfor Dokumentert AS at slokkeanlegg og brannalarm skal skilles ut i forhold til sentral godkjennelse. Dette på grunn av at det er behov for spesiell kompetanse og at disse anleggene er kritiske i forhold til brann.

Dette vil gjøre det lettere for totalentreprenører og kommunale saksbehandlere å vurdere om selskaper som gir tilbud/søker om ansvarsrett har den nødvendige kompetanse.

Forebyggende forskrift er ute på høring. Når den er vedtatt vil vi komme med en oppdatering der endringer blir omtalt.

TEK15 skal etter planen komme ut på høring innen kort tid. Den kan tidligst gjelde fra 1. juli, men en dato er enda ikke fastsatt. Når den kommer ut på høring vil vi komme med en oppdatering der relevante endringer blir omtalt.

Bygg21 er underlagt kommunal og regional departementet.. Når man leser den strategien de har utarbeidet er det dessverre for lite fokus på kvalitet. Forhold som gir for dårlig kvalitet og som i dag gjør at bl.a brannsikkerhet og tilhørende dokumentasjon ikke er forskriftsmessig i nye bygg. Det gjelder ikke brann spesielt men alt som resulterer i de skader som Sintef omtaler og alle med erfaringer fra byggeprosjekter kjenner til.

BA2015 er et samspill mellom private og offentlige aktører. Hensikten er at bygge- og eiendomsnæringen skal bedre sin prosjektgjennomføring ved bruk og deling av eksisterende kunnskap og utvikle ny.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil ikke ta stilling til om eier har ansvaret etter en skade/dødsfall selv om det har en direkte årsak med feil fra entreprenører. Det viser at eier har det hele og fulle ansvar uansett årsak.

Arbeidstilsynet svarer ikke på Dokumentert sin henvendelse. Hvis en totalentreprenør ikke har kontroll over fremdriften i innspurten av et prosjekt hjelper ikke myndighetene underentreprenørene. Dokumentert har spurt Arbeidstilsynet om det ikke er naturlig å se på planlegging og oppfølgning av fremdrift hos totalentreprenør når arbeidsmengde kontrolleres. Dette vil ikke Arbeidstilsynet svare på.

 

Les KMD sitt brev om endringer her.