Forsikring

Forsikringsselskapene er opptatt av å tjene penger

Forsikringsselskapene er opptatt av å tjene penger som andre selskaper. De har i tillegg mange vilkår som gjelder for de forsikringer som tegnes. Disse kommer frem når skaden er skjedd og det skal avdekkes om alle forutsetninger for dekning er tilstede.

 

Avkorting benyttes i de tilfeller hvor eier ikke har hatt forholdene i orden og i strid med vilkårene. Det er de senere år vært flere tilfeller der utbetalingen er redusert med 20-30%. Sett i forhold til hva det hadde kostet å bringe forholdene i orden og unngå en slik skade, er dette en dyr erfaring for eier.

 

Regress der det er utvist grov uaktsomhet. I det profesjonelle markedet er nivået for når dette gjøres gjeldende mye lavere. Hvis montører ikke har dokumentert opplæring i bruk av spesielle rørtyper er det tilstrekkelig. Det er eksempler på meget kostbare vannskader og disse får konsekvenser for entreprenørene. I tillegg vil ikke forsikring nødvendigvis dekke alle kostnader som påløper for alle parter.