Driftspersonell

Driftspersonell med ansvar for anlegg som

Driftspersonell med ansvar for anlegg som skal fungere ved en brann må forvente å få opplæring.

Driftsinstruksjoner skal ikke være generelle men stemme med anlegget slik det er bygget. Be kontrollør om å kvalitetssikre at de er riktig og inneholder all nødvendig informasjon. Veldig mange driftsinstruksjoner er generelle og ikke tilpasset det konkrete bygg.

Et annet viktig forhold er å få den nødvendige dokumentasjon hver gang noen har utført arbeid/endringer på noen anlegg, uansett type. På denne måten er dokumentasjon alltid oppdatert.
Pass på dette for det mange entreprenører som ikke husker på dette.