Prosjektering

.subtitle-text{display:none;}

90-95

90-95% av feil og mangler skyldes mangelfull eller dårlig prosjektering og koordinering.

Dette resulterer i en ukultur ved at det er utførende som overtar deler av prosjekteringen ved å løse alle problemer på byggeplass som prosjekterende ikke har løst/ivaretatt.

I de fleste sammenhenger registreres det ikke engang avvik når dette skjer. Derfor fortsetter denne praksis til tross for at alle med sentral godkjennelse skal ha KS systemer som tilsier noe annet.

Når uavhengig kontroll er engasjert vil montasje skje basert på et kvalitetssikret produksjonsgrunnlag. De som monterer har etterlyst dette i mange år og opplever dette som en motivasjon, fordi det nå er mulig å jobbe mer effektivt og rasjonelt.

Når DibK endrer godkjenningskodene vil sprinkler og brannalarm skilles ut fordi det krever annen kompetanse og er kritisk for brannsikkerheten i nye bygg. Da vil det blir tydeligere hvilke konsulenter som har den nødvendige kompetanse til å prosjektere slike anlegg, og hvilke som må slutte med det, eller har behov for mer kompetanse for å kunne fortsette.

Når fremdriften på en byggeplass stopper opp på grunn av at det ikke forligger arbeidstegninger som det kan jobbes etter, vil også konsulentene innse at det er en risiko å påta seg oppfrag man ikke har kompetanse til å utføre.

Dette vil skje når totalentreprenørene ikke krever at det skal jobbes uten tegninger som i dag, men at det kun skal jobbes når det foreligger tegninger. Det vil skje når det er totalentreprenører som holdes ansvarlig, overfor byggherre og myndigheter, når underentreprenører jobber uten ”kvalitetssikret produksjonsgrunnlag”.